Contact
schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Logo der Bibliothek

Siegel TU Braunschweig Universitätsbibliothek Braunschweig
You do not seem to be within the network of Braunschweig University.
As student, researcher or staff member of Braunschweig University you can use the VPN service to gain access to electronic publications.
Alternatively, you can use your university username and password via Shibboleth to gain access to electronic publications with certain publishers. You can find more details in our Blog (in German).

Sintaksa i semantika u suprotan koordinacije i zamjene

U onome što se obično naziva adverzativnim rečenicama valja razlikovati dva tipa: adverzativne rečenice (u užem smislu), kojima se izriče kontrast (Laura è bella ma è antipatica), i supstitutivne rečenice, kojima se prvi član ukida i zamjenjuje drugim (Laura non è bella bensì) ( è) brutta). U studij... Full description

Main Author: Pavao Tekavčić
Contained in: Linguistica (01.12.1978)
Journal Title: Linguistica
Fulltext access: Fulltext access (direct link - free access)
Availability is being checked...
Interlibrary loan: Check possibility for interlibrary loan
Links: Additional Link (doaj.org)
Additional Link (revije.ff.uni-lj.si)
Fulltext access (doaj.org)
Fulltext access (doaj.org)
ISSN: 0024-3922
Language: English
French
German
Italian
Slovenian
Physical Description: Online-Ressource
PPN (Catalogue-ID): DOAJ02202607X
more publication details ...

Associated Publications/Volumes

  • Associated records are being queried...
more (+)
Internes Format
LEADER 04984nma a2200265 c 4500
001 DOAJ02202607X
003 DE-601
005 20190329073241.0
007 cr uuu---uuuuu
008 171226s1978 000 0 eng d
035 |a (DE-599)DOAJ3ec95cf9427343a48581460503f32500 
040 |b ger  |c GBVCP 
041 0 |a eng  |a fre  |a ger  |a ita  |a slv 
100 0 |a Pavao Tekavčić  |e verfasserin  |4 aut 
245 1 0 |a Sintaksa i semantika u suprotan koordinacije i zamjene  |h Elektronische Ressource 
300 |a Online-Ressource 
520 |a U onome što se obično naziva adverzativnim rečenicama valja razlikovati dva tipa: adverzativne rečenice (u užem smislu), kojima se izriče kontrast (Laura è bella ma è antipatica), i supstitutivne rečenice, kojima se prvi član ukida i zamjenjuje drugim (Laura non è bella bensì) ( è) brutta). U studiju ovih dvaju tipova rečenica mogu se razlikovati neke sintaktičke i semantičke kategorije: 1) identitet/kontrast, 2) djelomičnost/potpunost, S) afirmacija/ negacija svakoga od dvaju članova, 4) pozitivno/negativno (semantičko) značenje članova. U članku se studira semantička prihvatljivost rečenica, restrikcije u upotrebi triju glavnih veznika (però, bensì, ma) i mogućnost elipse drugoga pomoćnog glagola. Ako prvi član (A) nije negiran, moguć je jedino veznik u značenju 'ali', ali samo onda ako se radi o djelomičnom identitetu i djelomičnom kontrastu, dok je isključen ako se izražava potpuni identitet (*Laura è bella pero è bella) ili potpuni kontrast (*Laura è bella pero è brutta). Veznik pero u današnjem talijanskom jeziku ima samo značenje 'ali' Ako je prvi član negiran, uz 'ali' moguce je i 'nego' (tal.bensì), ali s razlikom u značenju (Laura non è bella pero è simpatica. I Laura non è bella bensi è simpatica). Veznik 'nego' isključen je samo onda kada se izražava potpuni identitet (jer nema smisla zamjenjivati jedan pojam drugim, ako su identični), dok je u drugim slučajevima - uz veće ili manje razlike, i ev u posebnim slučajevima - prihvatljiv. Dok però znači samo 'ali' a bensì samo 'nego', treći veznik, ma, koji je danas najčešći, pokriva oba ta značenja. Stoga, ako je prvi član negiran, može doći do dvoznačnosti: Laura non è bella, ma è simpatica može značiti da L. nije lijepa nego simpatična (supstitutivna reč.) ili da nije lijepa ali  je simpatična (adverzativna reč.). U takvim rečenicama elipsa drugoga pomoćnog glagola postaje distinktivna: dok će se rečenica Laura non è bella, ma è simpatica odmah shvatiti kao adverzativna, Laura non è bella ma simpatica ima sasvim jasno supstitutivno značenje. Ista se razlika opaža u jezicima koji za oba značenja upotrebljavaju uglavnom samo jedan veznik, npr. u francuskom (mais) i u engleskom (but). Čak ni tamo gdje se razlika može i formalno izraziti, kao u talijanskom (però – bensì) i hrvatskosrpskom (ali - nego), elipsa drugoga pomoćnog glagola nije moguća ako je odnos adverzativan a prvi član negiran: *Laura non è bella però simpatica, *Laura nije lijepa ali simpatična, Slično je i u imperativnim rečenicama, gdje npr. nije moguće kazati *Non essere timido pero prudente, *Ne budi plašljiv ali oprezan, nego valja ponoviti pomoćni glagol (Non essere timido, però prudente, *Ne budi plašljiv, ali budi oprezan. Neprihvatljivost elipse drugoga pomoćnog glagola u tim rečenicama u vezi je prvenstveno s topikalizacijom pojedinih dijelova rečenice: dok su u supstitutivnim rečenicama topikalizirana oba člana (jer se jedan nadomještava drugim), a ne glagol 'biti', u adverzativnim rečenicama topikaliziiran je upravo on, jer se njima kazuje da drugi član, iako u kontrastu s prvim, ipak postoji. Razlika se opaža vrlo jasno ako se adverz. i supstit. rečenice rastavena dvije nezavisne, iz kojih (transformacijom koordinacije) proizlaze: Laura nije lijepa. Simpatična je. (naglašeni su pridjevi; odnos je supstitutivan) Laura nije lijepa. Simatična jést. (naglašen je glagol jest; odnos je adverzativan). Ako su u takvoj rečenici pridj evi suprotni, naglašavanje glagola izaziva komičan efekt (Nije Lijepa. Ružna jést), jer insistira na onome, što je kazano već prvim članom. Na kraju se ukratko razmatra odnos adverzativnih i dopusnih rečenica (ove druge su označeni član) i odnos supstitutivnih rečenica i onih .s invece (ove druge su označeni član prema supstitutivnima, jer ne kazuju samo da se ne dogadja nešto već nešto drugo, nego sugeriraju da se ono prvo moralo dogoditi: Nije otišao kući nego u krčmu./ Mjesto da ode kući otišao je u krčmu). 
773 0 8 |i In  |t Linguistica  |g  (01.12.1978)  |w (DE-601)DOAJ000008559  |x 0024-3922 
856 4 0 |y DOAJ  |u https://doaj.org/article/3ec95cf9427343a48581460503f32500 
856 4 0 |u http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/4934 
856 4 0 |u https://doaj.org/toc/0024-3922 
856 4 0 |u https://doaj.org/toc/2350-420X 
912 |a GBV_DOAJ 
951 |a AR 
952 |j 1978  |b 01  |c 12