Contact
schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Logo der Bibliothek

Siegel TU Braunschweig Universitätsbibliothek Braunschweig
You do not seem to be within the network of Braunschweig University.
As student, researcher or staff member of Braunschweig University you can use the VPN service to gain access to electronic publications.
Alternatively, you can use your university username and password via Shibboleth to gain access to electronic publications with certain publishers. You can find more details in our Blog (in German).
13.465 Hits
1.
Article

Die polnische Schiffbauindustrie : Eindrücke von einer Informationsreise

for Hansa | 113(1976), 13, Seite 1154-1160
Availability is being checked...
3.
Article

Der Schiffbau in den deutsche Ostgebieten 1945 - 1960

for Ostbrief | 6(1960), 61, Seite 556-576
by Krannhals, H.
Availability is being checked...
Publication potentially availble - Please check journal/series
4.
Book

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej : Zarys dziejów

Published: Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963
by Russocki, S. | Kuczyński, S. | Willaume, J. | +1
Local availability is being checked...
5.
Book

Studia z geomorfologii glacjalnej północnej cze̜ści Sörkappu

Published: Łódź, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1962
Wyd. 1
by Jewtuchowicz, S.
Local availability is being checked...
6.
Book

Pólnocno-zachodnie Przedpole wyżyny Łodzkiej la̜dolodu podczas zaniku warty

Published: Wroclaw, Zakl. narod. i. Ossolińskich ..., 1979
by Wasiak, G.
Local availability is being checked...
7.
Book

Importance of soil erosion for the evolution of slopes in Poland

Published: Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1963
by Jahn, A.
Local availability is being checked...
8.
eBook

Auswirkungen der langfristigen Landnutzungsdynamik auf die Ökosysteme Südost-Polens

Published: Kiel, Univ., Diss., 2006
[Electronic ed.]
by Schmitt, A. | Bork, H.
Local availability is being checked...
9.
Book

Geneza i pozycja startygraficzna struktur peryglacjalnych w środkowej Polsce

Published: Łódź, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1973
Wyd. 1
by Goździk, J.
Local availability is being checked...
10.
Book

Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sa̜siednich podczas zlodowacenia warciańskiego

Published: Łódź, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1972
Wyd. 1
by Klatkowa, H.
Local availability is being checked...

Filter 13.465 Hits