1
Publication: New York, NY, School, 1987-1995
3
Publication: Hong Kong, Antenne, 1984-1992
5
Publication: Peking, Inst., 1977-1989
6
Publication: Hong Kong, Antenne, 1983-1992
7
Publication: Hong Kong, Centre, 1992-1995
8
Publication: 1990-2000
9
Publication: 1998-
10
Publication: Shen yang, Liao ning jiao yu chu ban she, 1979-