Contact
schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Logo der Bibliothek

Siegel TU Braunschweig Universitätsbibliothek Braunschweig
You do not seem to be within the network of Braunschweig University.
As student, researcher or staff member of Braunschweig University you can use the VPN service to gain access to electronic publications.
Alternatively, you can use your university username and password via Shibboleth to gain access to electronic publications with certain publishers. You can find more details in our Blog (in German).
You are searching the holdings of more than 100 academic libraries: more information
433 Hits
81.
Book

Hu Shi wen cun / er ji

Published: Shang hai, Shang hai shu dian, 1989 nian 10 yue [10.1989]
To Main Record | er ji
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
82.
Book

Hu Shi wen cun / 2,3 Hu Shi wen cun er ji

Published: Bei jing, Wai wen chu ban she, 2013
Ying yin ban
To Main Record | 2,3
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
83.
Book

Hu shi wen cun er ji / 1

Published: Shang hai, Ya dong tu shu guan, 1925
3 ban
To Main Record | 1
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
84.
Book

Hu shi ri ji quan ji / 7 1934-1939

Published: Tai bei, Lian jing chu ban gong si, 2004
Di 1 ban
To Main Record | 7
by Hu, S. | Cao, B.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
85.
Book

Hu Shi xue shu wen ji

Published: Bei jing, Zhong hua shu ju, 1991-2001
by Hu, S. | Jiang, Y.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
86.
Book

Hu shi ji wai xue shu wen ji

Published: Bei jing, Bei jing da xue chu ban she, 1998
Di 1 ban
Hu Shi wen ji.
by Hu, S. | Ouyang, Z.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
87.
Book

Hu Shi wen cun / 1

Published: Shang hai, Ya dong tu shu guan, Minguo 20 [1931]
Di 15 ban
To Main Record | 1
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
88.
Book

Hu shi wen cun / 1

Published: Shang hai, Ya dong tu shu guan, Minguo 11 [1922]
Di 3 ban
To Main Record | 1
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
89.
Book

Chang shi ji

Published: Tai bei, Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1988
Yuan liu 3 ban
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
90.
Book

Hu Shi yan jiang ji

Published: Tai bei, Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1988
by Hu, S.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan