Contact
schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Logo der Bibliothek

Siegel TU Braunschweig Universitätsbibliothek Braunschweig
You do not seem to be within the network of Braunschweig University.
As student, researcher or staff member of Braunschweig University you can use the VPN service to gain access to electronic publications.
Alternatively, you can use your university username and password via Shibboleth to gain access to electronic publications with certain publishers. You can find more details in our Blog (in German).
You are searching the holdings of more than 100 academic libraries: more information
114 Hits
1.
Book

Hede zhuan : Da qing Aierlan zhong chen bu shang wei gao quan zhong zhi lu

Published: Xiang gang, San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017
Di 1 ban
by O'Neill, M. | Cheng, H.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
2.
Book

Zhang tai yan yan jiu

Published: Bei jing, Fang zhi chu ban she, 2012
Di 1 ban
by Yang, F.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
3.
Book

Tai wan fo jiao ren wu fang tan lu / 1

Published: Tai bei xian xin dian shi, Guo shi guan, Minguo 96 [2007]
Chu ban
To Main Record | 1
by Zhuo, Z.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
4.
Book

Dang dai Taiwan wen xue de jia zu shu xie : yi ren tong wei zhong xin de tan tao

Published: Xin bei shi, Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013
Chu ban
by Huang, Z.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
5.
Book

Zhang Junmai nian pu chang bian : = The Chronicle of Zhang Junmai

Published: Bei jing, Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
Di 1 ban
by Li, G.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
6.
Book

Fang Dongmei lun dao jia si xiang

Published: Cheng du, Sichuan chu ban ji tuan Ba Shu shu she, 2012
Di 1 ban
by Shi, B.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
7.
Book

γaǰar ǰüi-yin sudulul-un ner-e tomiy-a : = Di li xue ming ci shu yu = Geography

Published: [Kökeqota], Öbör mongγol-un surγan kümüǰil-ün keblel-ün qoriy-a, 2005
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
8.
Book

Xiong Shili zhuan lun

Published: Bei jing, Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
Di 1 ban
by Guo, Q.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
10.
Book

Xin Qi ji zhuan : Xin Jia xuan nian pu

Published: Bei jing, Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
Di 1 ban
by Deng, G.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan