Contact
schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Logo der Bibliothek

Siegel TU Braunschweig Universitätsbibliothek Braunschweig
You do not seem to be within the network of Braunschweig University.
As student, researcher or staff member of Braunschweig University you can use the VPN service to gain access to electronic publications.
Alternatively, you can use your university username and password via Shibboleth to gain access to electronic publications with certain publishers. You can find more details in our Blog (in German).
You are searching the holdings of more than 100 academic libraries: more information
2.806 Hits
1.
Book

Dao jia dao jiao gu wen lun tan pian

Published: Tai bei, Wen jin chu ban she, Minguo 83 [1994]
Chu ban
by Luo, Z.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
2.
Book

Xian dai xing yu "guo xue" si chao

Published: Gui lin, Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2013
Di 1 ban
by He, C.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
4.
Book

Jing xue tong lun

Published: Tai bei, Guo li bian yi guan, 19XX-
by Wang, J.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
5.
Book

Wen xue zhi ye

Published: Shang hai, Yi zhi chu ban she, Minguo 37 [1948]
Chu ban
by Li, G.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
6.
Book

Zhong guo jin dai wen xue lun wen ji : 1949-1979

Published: [Bei jing], Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 1981-1984
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
7.
Book

Zhong guo shi ci qu zhi qing zhong lü

Published: Shang hai, Zhong hua shu ju, Minguo 22 [1933]
by Wang, G.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
8.
Book

Han Wei Liu chao wen xue

Published: Tai bei, Shang wu yin shu guan, Minguo 56 [1967]
Tai 1 ban
by Chen, Z.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
9.
Book

Zhong guo wen xue pi ping shi

Published: Shang hai, Zhong hua shu ju, Minguo 29 [1940]
Liu ban
by Chen, Z.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan
10.
Book

Lun gong ren wen yi

Published: Shang hai, Shang hai za zhi gong si, 1949
Er ban
by Chen, H.
Availability is being checked...
Check possibility for interlibrary loan