Contact
schliessen

Filtern

 

Bibliotheken

Logo der Bibliothek

Siegel TU Braunschweig Universitätsbibliothek Braunschweig
You do not seem to be within the network of Braunschweig University.
As student, researcher or staff member of Braunschweig University you can use the VPN service to gain access to electronic publications.
Alternatively, you can use your university username and password via Shibboleth to gain access to electronic publications with certain publishers. You can find more details in our Blog (in German).
You are searching the holdings of more than 100 academic libraries: more information
836 Hits
1.
Book

Bibliografie bibliografií technické literatury : ve vybraných státnich technických a státnich védeckých knihovnách v ČSSR v letech 1969-1970 ; souborna bibliografie

Published: Praha, Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Státní technická knihovna, 1971
by Hauzner, I.
Local availability is being checked...
2.
Book

Vliv drsnosti koryta na pohyb vody ve vodních tocích

Published: Praha-Podbaba, Výzkumný Ústav Vodohospodářský, 1958
by Martinec, J.
Local availability is being checked...
6.
Book

Československý lékopis = Pharmacopoea Bohemoslovenica / [Hauptbd.]

Published: Praha, Státni zdravotnické naklad., 1954
Vyd. 2
To Main Record | [Hauptbd.]
Local availability is being checked...
10.
Book

Dějiny pražských lékařských fakult 1348 - 1990

Published: Praha, Univ. Karlova, 1993
by Hlaváčková, L. | Svobodný, P.
Local availability is being checked...